Empowering your business

Wat bedoelen wij met 'Empowering your business'?

 

Wij kunnen u helpen bij het verstevigen van de positie van u en uw onderneming door middel van advies, begeleiding, training en project management.

Het doel hiervan is het maximaliseren van uw  rendementen zodat uw onderneming klaar is voor de toekomst.

Ook laten wij u zien hoe u de productiviteit van uw medewerkers kunt verhogen. Door extra aandacht te geven aan training en ontwikkeling kunt u hun ambities in kaart brengen en hen de ruimte te geven zichzelf te ontwikkelen.

Hiermee wordt hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel vergroot en zullen medewerkers meer betrokkenheid tonen voor de onderneming.

Hoe gaan wij dat doen ?

 

Onze expertise beslaat een breed scala aan diensten.

Van A tot Z verzorgen wij maatwerk voor uw bedrijf.

Door toepassing van project management kunnen wij voor u een maatwerk plan van aanpak ontwikkelen én realiseren, ongeacht de grootte van het project, de opdracht of uw onderneming. 

Door de samenwerking met onze business partners beschikken wij over de juiste kennis en expertise over alle facetten van het ondernemen.

Dit zorgt ervoor dat wij maatwerk advies kunnen verzorgen zonder dat u betaald voor diensten waar u geen gebruik van maakt.

 

Of het nu gaat om een schriftelijk advies of het (tijdelijk) inzetten van medewerkers op locatie, wij leveren brede  ondersteuning aangepast aan uw behoefte.

In een vrijblijvend eerste gesprek maken wij kennis met u en uw onderneming.

In dit gesprek horen wij graag waar we u mee van dienst kunnen zijn en wat uw doelstellingen zijn. 

Project management

 

Onze werkzaamheden voeren wij uit op projectbasis. Het voordeel hiervan is dat wij op basis van een vooraf nauwkeurige uitgevoerde analyse een maatwerk plan kunnen opstellen waarmee wij  in iedere fase van het project de effectiviteit en resultaten kunnen meten, borgen en zo nodig kunnen bijstellen. Hiermee houden het beoogde doel binnen bereik en wordt de slagingskans gemaximaliseerd.

Een project varieert van een schriftelijk advies tot aan interim management of het (tijdelijk) plaatsen van onze experts als projectbegeleiders of adviseurs binnen uw bedrijf.

 

Ieder project begint met een plan. 

In een 1e vrijblijvend kennismakingsgesprek bent u vooral aan het woord.

Wij willen graag weten wie u bent en wat uw uitdagingen en/of  doelstellingen zijn. Uiteraard willen wij ook kennis maken met uw onderneming.

Nadat we een duidelijk beeld hebben van uw onderneming en hebben geïnventariseerd wat uw wensen en doelen zijn gaan wij deze informatie analyseren.

De uitkomsten bundelen wij samen in een Quick Scan die na uw akkoord uitvoeren.

Hieruit zal blijken wat de mogelijkheden zijn en wat noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.

Deze Quick Scan presenteren wij aan u in een vervolgafspraak. 

Tijdens dit overleg zullen wij u uitvoerig adviseren over de inhoud, uitvoering en implementatie van de uit te voeren werkzaamheden.

 

Na overeenstemming en uw akkoord gaan wij de Quick Scan uitwerken in een plan van aanpak.

Dit uitgewerkte plan vormt het draaiboek van waaruit het project wordt aangestuurd en geïmplementeerd.

U blijft gedurende de uitvoering van het project in iedere fase betrokken. Regelmatig zullen er tussentijdse evaluaties plaatsvinden om de voortgang met u te bespreken. Zo blijft u altijd op de hoogte van de gang van zaken en kan er direct worden geschakeld indien dit wenselijk of noodzakelijk is. Hierdoor verliest een project niets aan dynamiek en flexibiliteit.

 

U loopt dus geen onnodige risico’s, en weet van te voren zowel planmatig als financieel waar u aan toe bent.

 

Door de samenwerking met onze business partners beschikken wij over de juiste kennis en expertise over alle facetten van het ondernemen.

Dit zorgt ervoor dat wij maatwerk kunnen leveren tegen betaalbare tarieven.

 

Of het nu gaat om alleen een schriftelijk advies, tot aan het (tijdelijk) inzetten van onze medewerkers als projectbegeleiding op locatie, wij leveren brede  ondersteuning aangepast aan uw behoefte.

Wat kunnen wij voor u betekenen ?

 

Hieronder vindt u een overzicht van de diensten die wij aanbieden.

 

Bedrijfsanalyse

 • Volledige sterkte- en zwakte analyse van uw onderneming
 • Administratieve en financiële analyse & ondersteuning
 • Ontwikkelen strategisch businessplan
 • Begeleiding bij bedrijfsbeëindiging

 

Conceptontwikkeling & optimalisatie

 • Volledige conceptontwikkeling voor uw onderneming
 • Advies bij het aanpassen / doorontwikkelen / optimaliseren van uw bestaande concept
 • Website -en logo design
 • Social media support
 • Interieuradvies & sfeer design
 • Image branding & image recovery

 

Rendementsverbetering & Projectmanagement

 • Advies bij het in- en verkoopproces, voorraadbeheer en logistieke organisatie
 • “Kosten-Baten”- analyse
 • Optimalisatie bedrijfsprocessen (Lean / Agile / Scrum)
 • Productiviteit verhogende maatregelen

 

Human Resources

 • Onboarding en offboarding processen
 • Werving & selectie
 • Ontwikkelingstrajecten
 • Re-integratie trajecten

 

Marketing

 • Advies bij, en realisatie van een doelgerichte  marketingstrategie
 • Marktonderzoek
 • Customer activation 

 

 

Quality Control & Management

 • Mystery Shopping
 • Klanttevredenheid onderzoek / Customer Relationship Management
 • (Intern & extern) Kwaliteitsonderzoek
 • Medewerker tevredenheid onderzoek

 

Training & Ontwikkeling

 • Verkoopvaardigheden training
 • Leiderschap en management training
 • Quality control & management
 • Communicatie training
 • Customer satisfaction training
 • Mindset training
 • Efficiënter werken
 • Fraudepreventie & security training
 • Privacy training (AVG)

   

  Daarnaast organiseren wij trainingen in de vorm van  teambuilding events, waarbij op speelse wijze belangrijke competenties zoals samenwerken en communicatie worden benadrukt.

  Neemt u gerust contact met ons op voor informatie en/of een vrijblijvend oriënterend gesprek.