Bonaventura

Introductie

Welkom op onze website !

 

Bonaventura Business Unlimited: de naam zegt het al.

Wij zijn er om u te helpen bij het zoeken naar de onbegrensde mogelijkheden als het gaat om het maximaliseren van uw bedrijfsrendement.

Wij richten ons op zowel bestaande, als nog op te richten ondernemingen.

Onze doelstelling:  u helpen in uw zoektocht naar het behalen van het maximale rendement uit uw onderneming. Dit doen wij door de doelgebieden binnen uw onderneming te analyseren om vervolgens tot een optimalisatie plan te komen.

Bonaventura

Bonaventura Business Unlimited is een dynamische onderneming die is ontstaan uit een behoefte, of beter gezegd, een gebrek  aan betaalbare situatie-specifieke hulp voor ondernemers.

Wij leveren maatwerk oplossingen, zodat u niet onnodig wordt lastig gevallen met zaken die voor u niet van belang zijn. Het uitgangspunt hierin is: iedere verandering moet een verbetering zijn.

 

Wij kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw bedrijfsrendement.

Dit doen wij door het analyseren van uw onderneming en het formuleren van verbetervoorstellen.

Vervolgens gaan wij u adviseren en ondersteunen  door de verbetervoorstellen door te vertalen naar een verbeterplan.

Hierbij kijken wij niet alleen naar het kosten-baten overzicht, maar ook naar mogelijkheden om huidige processen en procedures  te vereenvoudigen.

Een vereenvoudigde bedrijfsstructuur is immers efficiënter en resulteert in bijna alle gevallen in een hoger rendement.

Daarbij geldt nog steeds: 'tijd is  geld', dus waarom veel tijd besteden aan zaken die veel eenvoudiger kunnen of overbodig zijn ?

Het geven van advies of leveren van ondersteuning kan zowel schriftelijk, op afstand als bij u op locatie worden uitgevoerd.

Onze jarenlange ervaring in het bedrijfsleven ziet u direct terug in onze praktijkgerichte aanpak.

 

Wie zijn onze opdrachtgevers ?

 

Onze opdrachtgevers zijn ondernemingen in de retail, horeca en MKB. 

Wij bieden een uitgebreid pakket aan ondersteunende diensten  aan iedere ondernemer die het maximale rendement uit de onderneming wilt halen.

De omvang van de onderneming is voor ons niet van belang. Wij voeren opdrachten uit bij zowel de kleine zelfstandige ondernemer als bij ondernemingen met meerdere filialen evenals bij retail ketens.

Onze diensten worden ingeroepen door zowel startende ondernemers, als door inmiddels succesvolle ondernemers die de groeipotentie van hun onderneming in kaart willen brengen én verzilveren.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer ? Ook dan kunt u contact met ons opnemen. Door onze aanpak kunnen wij vooraf bepalen welke maatregelen er nodig zijn om u te helpen en wat de levensvatbaarheid is van een project.

 

Onze missie en visie

 

Onze missie is: Empowering your business !

Ons doel is het optimaliseren van uw bedrijfsrendement.

Dit betekend dat wij u als ondernemer gaan helpen bij het verkrijgen van een realistisch inzicht in de 'gezondheid' van uw onderneming: waar liggen kansen, waar zitten bedreigingen ? Dit doen wij door middel van een optimalisatie voorstel om vervolgens na overeenstemming een optimalisatie plan te ontwikkelen en te implementeren.

Bonaventura

Onze visie is dat veel rendement blijft liggen of verloren gaat doordat ondernemers kansen of bedreigingen niet (tijdig) signaleren. Hierdoor gaan investeringen en rendementen verloren met als gevolg dat de onderneming niet maximaal rendeert.

Als ondernemer streef je naar vooruitgang. Het is niet altijd inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn en waar je moet beginnen. Vaak worden kansen én risico’s over het hoofd gezien en is niet altijd duidelijk welke route naar verbetering de meest effectieve route is.

Tijdgebrek is een vaak voorkomend probleem.

Wij kunnen u hierbij zorgen uit handen nemen. Wij sporen 'lekkages' in de bedrijfsvoering op en voeren de noodzakelijke acties uit zodat het probleem direct wordt opgelost en er geen nieuwe 'lekkages' kunnen ontstaan.

 

Ons motto is: ‘Kritisch blijven, ook juist wanneer het goed gaat’.

Stilstand is achteruitgang. Alertheid is noodzakelijk om de bedrijfsvoering 'up to date' te houden. De concurrentie slaapt immers niet.

Wij denken en opereren vanuit de oplossing, voor ieder probleem is er immers een oplossing, wij helpen u door een heldere focus te combineren met een resultaatgericht en effectief plan van aanpak.

Specialisaties

 

Door uw bedrijf onder de loep te nemen kunnen wij voor u een optimalisatieplan opstellen waarin wij uw kansen en wensen  kunnen omzetten naar een resultaatgericht actieplan. (project)

Afhankelijk van de doelstellingen wordt onder meer gekeken naar:

  • bedrijfsprocessen
  • in -en verkoop
  • strategie
  • marketing
  • producten en diensten portfolio
  • personeelsbeleid
  • kwaliteitsbeheer
  • financiëel en administratief beheer
  • customer relationship management
  • customer satisfaction management
Bonaventura
Bonaventura specialisaties

Een actieplan (project) kan uit verschillende onderdelen bestaan, variërend van een schriftelijk advies tot interim management of het (tijdelijk) plaatsen van onze experts als projectbegeleiders of adviseurs binnen uw bedrijf.

Wij kunnen trainingen en ontwikkeltrajecten verzorgen voor u en uw medewerkers op het gebied van rendement, productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid.

Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het (door-) ontwikkelen van bedrijfsconcepten, variërend van: marketing, logo design, website design, interieur architectuur tot aan product -en diensten ontwikkeling.

Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden bij de werving en selectie van geschikte medewerkers,  onboarding & offboarding processen, re-integratietrajecten, en evaluatie -en beoordelingsmethodieken.

 

Een scherpe focus is bij dit soort processen van het grootste belang, immers kan een verkeerde beslissing directe gevolgen hebben voor de continuïteit en stabiliteit van uw onderneming.

Om bij dit soort processen de juiste keuzes te maken is kennis van de markt, regelgeving én wetgeving van het grootste belang.

Wij werken samen met business partners zodat alle expertise aanwezig is om u op ieder onderdeel van het ondernemen te kunnen voorzien van de juiste adviezen.

 

Als ervaringsexperts weten wij wat het ondernemen inhoudt: risico's nemen, veel tijd en middelen investeren, scherpte, focus, controle en dagelijks veel aandacht en energie steken in uw onderneming.

Door alle drukte worden soms kansen gemist en bestaat het risico op ‘blinde vlekken’, ook wel 'ondernemers-blindheid' genoemd. Dit zien wij bij zowel kleine als grote ondernemingen terug.

Hulp is er vanuit vele hoeken beschikbaar, maar is vaak erg kostbaar, terwijl het resultaat vaak te wensen over laat of alleen een korte termijn oplossing biedt.

Wij kunnen u helpen door te zorgen dat uw onderneming wordt ontdaan van 'bedrijfsmatige lekkages' en wordt voorzien van een stevige gestructureerde basis, zodat u als ondernemer vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.

 

Neemt u gerust contact met on sop, we bespreken dan graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Wij kunnen u helpen door te zorgen dat uw onderneming wordt ontdaan van 'bedrijfsmatige lekkages' en wordt voorzien van een stevige gestructureerde basis, zodat u als ondernemer vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.

 

Neemt u gerust contact met ons op, we bespreken dan graag met u wat de mogelijkheden zijn.

Eduard Stockmann

Head of Operations

Bonaventura Stockmann

Al in 1863 waren mijn voorouders bezig met ondernemen. Het ondernemerschap is een familietraditie geworden.

Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.