Bonaventura

Wat is onze werkwijze ?

Quick Scan

Ieder project begint met een plan. 

In een 1e vrijblijvend kennismakingsgesprek bent u vooral aan het woord. Wij willen graag weten wie u bent en wat uw uitdagingen en/of  doelstellingen zijn. Uiteraard willen wij ook kennis maken met uw onderneming.

Nadat we een duidelijk beeld hebben van uw wensen en doelstellingen gaan we een Quick Scan voor u uitvoeren.

Hieruit zal blijken wat de mogelijkheden zijn en wat noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.

Deze Quick Scan presenteren wij aan u in een vervolgafspraak. 

Tijdens dit overleg zullen wij u uitvoerig adviseren over de inhoud, uitvoering en implementatie van de uit te voeren werkzaamheden.

Indien gewenst gaan we na overeenstemming de Quick Scan uitwerken in een plan van aanpak. (Project)

Dit uitgewerkte plan vormt het draaiboek van waaruit het project wordt aangestuurd en geïmplementeerd.

U blijft gedurende de uitvoering van het project in iedere fase betrokken. Regelmatig zullen er tussentijdse evaluaties plaatsvinden om de vorderingen met u te bespreken. Zo blijft u altijd op de hoogte van de gang van zaken en kan er direct worden geschakeld indien dit wenselijk of noodzakelijk is. Hierdoor verliest een project niets aan dynamiek en flexibiliteit.

 

Omdat wij maatwerk leveren is de waarde van iedere project verschillend. De kosten van de werkzaamheden zijn afhankelijk van de omvang van het project. Dit hangt sterk af of het gaat om alleen een geschreven advies of bijvoorbeeld om het inhuren van specialisten, het geven van trainingen aan uw medewerkers of het volledig (door-) ontwikkelen van een concept.

 

Nog vóórdat wij het project aan u presenteren weet u wat dit voor u gaat betekenen. U loopt dus geen onnodige risico’s, en weet van tevoren waar u aan toe bent.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn ?

 

 • Quick Scan:
  • Na een vrijblijvend 1e gesprek voeren wij op basis van uw wensen en de mogelijkheden een haalbaarheidsonderzoek uit. Dit combineren wij met een kansen/bedreigingen analyse waarna we alle data gaan doorvertalen naar een advies. Dit advies ontvangt u schriftelijk of digitaal. Indien gewenst kan dit advies in een 2e gesprek worden toegelicht.
 • Basic Project Management:
  • Op basis van de uitkomsten uit de Quick Scan wordt het advies doorvertaald naar een operationeel plan van aanpak. (Project) Dit project zal deels worden begeleid door ons, en deels door u zelf. Er zullen periodiek evaluaties plaatsvinden zodat goed duidelijk blijft wat de status is en op welke punten aanvullende acties noodzakelijk zijn. Wij staan 24/7 voor u klaar met advies en zullen u ondersteunen als u tegen zaken aanloopt waar u hulp bij nodig heeft. 
 • Full Project Management:
  • Op basis van de uitkomsten uit de Quick Scan wordt het advies doorvertaald naar een operationeel plan van aanpak. (Project) Dit project zal door ons (deels/geheel) op locatie worden begeleid. Het project wordt vooraf uitvoerig met u besproken. Indien het project dit vereist zal er een project manager op de locatie worden geplaatst om een correcte begeleiding van het project te waarborgen. In specifieke gevallen zullen wij onze business partners inschakelen zodat voor ieder project de juiste expertise 'aan boord' is. Nadat het project is afgerond zal in overleg met u een 'follow up' afspraak worden gemaakt om een eindbeoordeling uit te voeren en eventuele aanvullende aanbevelingen te doen.
 • Follow Up of Tune Up:
  • Tijdens of na de uitvoering van een project wordt er beoordeeld op welke onderdelen aanpassingen of aanvullende acties wenselijk zijn.
 • Training & ontwikkelingsprogramma:
  • Wij bieden maatwerk training en ontwikkelingstrajecten voor iedere situatie en voor iedere branche. Voorafgaand wordt er in een 1e vrijblijvend kennismakingsgesprek  gesproken over uw wensen en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.  Voor meer informatie: zie ook pagina 'training en ontwikkeling'.

 

Bij afname van een Basic Project Management, Full Project Management en/of Training & Ontwikkelingsprogramma

worden de kosten voor een Quick Scan in mindering gebracht.

Vraag naar de voorwaarden

Waarom zou u met ons gaan samenwerken ?

 • U weet vooraf waar u aan toe bent.
 • Minimale risico's, maximaal rendement.
 • Gunstige tarieven.
 • Professionele praktijkgerichte aanpak door jarenlange ervaring.
 • Maatwerk: zowel kleine projecten als project management.
 • Door de samenwerking met business partners zijn alle kennis en vaardigheden aanwezig om u in iedere situatie te kunnen ondersteunen.
Quick Scan samenwerken

Wat zijn de kosten ?

 

Omdat wij maatwerk leveren is de prijs voor ieder project verschillend. Dit hangt mede af van de omvang van een project en het aantal diensten wat wordt afgenomen.

Voor een exacte prijsopgave hebben wij gegevens van u nodig met betrekking tot uw wensen en doelstellingen.

Deze gegevens worden in een Quick Scan doorvertaald en met u besproken.

Als u na dit gesprek besluit om opdracht te geven tot de uitvoering van een project weet u vooraf wat dit voor u gaat betekenen.

Eventueel meerwerk gebeurd nooit zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld.

Voor een overzicht van onze prijzen verwijzen wij u naar onze prijslijst onderaan deze pagina.

Het begint met inzichten: Quick Scan

Met een Quick Scan wordt uw onderneming onder een vergrootglas gelegd.

De Quick Scan is de eerste stap naar verbetering, immers zullen we eerst inzicht moeten krijgen in de huidige staat van uw onderneming om de mogelijkheden vervolgens naar een plan van aanpak te kunnen doorvertalen. 

Hierdoor krijgt u inzicht in de kansen de er zijn met betrekking tot het vergroten van uw rendement, maar u krijgt ook inzicht in hoe u processen kunt vereenvoudigen en zo veel tijd en geld kunt besparen.

Hiermee kunnen wij u niet alleen de juiste richting adviseren voor u en uw bedrijf, maar indien gewenst kunnen wij u ook begeleiden gedurende het gehele traject.

Door het scherpe tarief zijn de risico's voor u minimaal, terwijl de inzichten die u hieruit verkrijgt u gaan helpen bij het optimaliseren van uw rendement.

De Quick Scan is ook verkrijgbaar als voucher, een mooi alternatief cadeau voor uw zakelijke relaties waarmee ook zij hun rendementen kunnen verbeteren. Informeer naar de mogelijkheden.

Quick scan

Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Voor een volledige prijslijst en onze Algemene Voorwaarden kunt u op één van de onderstaande buttons drukken.

Bonaventura en het goede doel

Bonaventura Business Unlimited staat van haar netto winst 5% af aan het goede doel.

Wij ondersteunen hiermee KIKA en BIO Revalidatie.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over het goede doel en voor uw donaties.